När du behöver ett kassettfilter

Är du på jakt efter ett bra kassettfilter? När det gäller kassettfilter och panelfilter så kan du hitta det hos Filtex. Hos dem finns det en mängd olika filter att välja på. Bland annat:

  • Luftfilter
  • Ventialtionsfilter
  • Panelfilter
  • HEPA-filter
  • Våtfilter

Dessutom har detta företag även olika slangar och tillbehör.

Hitta rätt sorts filter utöver kassettfilter

Det finns en mångfald av olika typer av ventilationsfilter och andra filtertyper utöver kasettfilter. Nedan kan du läsa om de vanligaste filtertyperna:

Påsfilter

Ett påsfilter består av flera påsfickor där smuts och partiklar samlas. Skillnaden mellan ett påsfilter och ett planfilter är att ett påsfilter har en betydligt större filteryta tack vare sina fickor.

Pleatfilter

Pleatfiltret har en liknande förmåga att samla smuts som ett påsfilter. Det är en vidareutveckling av det traditionella påsfiltret och erbjuder förbättrade filtreringsegenskaper.

Filtermatta

Filtermattor används främst inom industrifastigheter, exempelvis i billackeringsverkstäder. De kan även användas i floormaster-enheter och liknande. Filtermattor har normalt sett en något lägre filtreringsgrad än påsfilter.

Trådramsfilter

Ett trådramsfilter är en enkel filtertyp som består av en filtermatta monterad på en ståltrådsram. Generellt sett har denna filtertyp en låg filtreringsgrad i jämförelse med pås- eller pleatfilter.

Strutfilter/donfilter

Strutfilter eller donfilter används i frånlufts- och tilluftsventiler eller som en avslutning på ventilationskanaler, särskilt i verkstadsutrymmen. Denna typ av filter används ofta i floormasterdon eller som frånluftsfilter i till exempel billackeringsboxar.

Panelfilter

Panelfilter kan användas som vanliga filter eller som förfilter för att skydda pås- eller pleatfilter från att utsättas för grova partiklar. Generellt sett har panelfilter en lägre filtreringsgrad jämfört med andra filtertyper.