Gimlet Cocktail

DRINKAR » GINDRINK

Gimlet Cocktail är ännu ett bevis på den brittiska flottans uppfinningsrikedom. här kommer med andra ord ännu en produktion från männen bakom Gin & Tonic. Namnet Gimlet Cocktail bygger antagligen på att en av flottans läkare, vid namn Sir T.O. Gimlette, använde sig av drinkarna Gimlet Cocktail och Gin & Tonic som botemedel mot den fruktade malarian och skörbjuggen. Vad vi vet idag, men var okänt då, är att kinin och c-vitamin förmodligen är de vitala ingredienserna för detta resultat.

Gimlet Cocktail's drinkrecept

4 cl Gin
4 cl Rose's lime

Vad som skall göras

Skaka ingredienserna med is, och sila över ett kylt cocktailglas - dekorera med en limeskiva.

Taggar för Gimlet Cocktail

klassisk  

Verktyg: spara, dela & web2.0:a

Kommentarer

De fyra senaste visas nedan, visa samtliga kommentarer.

17

asNedelpj5fs skrev tisdagen den 2 augusti 2016, kl 02:46

effexor

16

bpJqhf7L skrev fredagen den 13 november 2015, kl 16:57

e0ae9ae0af81e0ae95e0aea4e0af87e0aeb5e0af8d e0ae8ee0aea9e0af8de0aea9e0af86e0aea9e0af8de0aea9e0aeaee0af8b e0aeaae0af87e0ae9ae0af81e0ae95e0aebfe0aeb1e0af80e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d, e0ae8ee0aea4e0aeb1e0af8de0ae95e0af81 e0ae87e0aeb5e0af8de0aeb5e0aeb3001000e0aeb5e0af81 e0aeaae0aea4e0ae9fe0af8de0ae9fe0aeaee0af8d ? e0aea8e0aebfe0aea4e0aebee0aea9e0aeaee0aebee0ae95 e0aeaae0af87e0ae9ae0af81e0aeb5e0af8be0aeaee0af87. e0aeaee0af81e0aea4e0aeb2e0aebee0aeb5e0aea4e0aebee0ae95 e0ae85.e0aeaee0aebee0aeb0e0af8de0ae95e0af8de0ae9ae0af81e0ae9fe0aea9e0af8d e0aeb5e0aebfe0aeb5e0aebee0aea4e0aea4e0af8de0aea4e0aebfe0aeb2e0af8d e0ae88e0ae9fe0af81e0aeaae0af8de0aeaae0ae9fe0af8de0ae9fe0af81e0aeb3e0af8de0aeb3e0aea4e0aebee0ae95 e0ae95e0af82e0aeb1e0aebfe0aeafe0af81e0aeb3e0af8de0aeb3e0af80e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d. e0ae85e0aeb5e0aeb0e0af81e0ae9fe0aea9e0af8d e0aea8e0af80e0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0ae8ee0aea9e0af8de0aea9 e0aeb5e0aebfe0aeb5e0aebee0aea4e0aebfe0aea4e0af8de0aea4e0af80e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0aea4e0af86e0aeb0e0aebfe0aeafe0aeb5e0aebfe0aeb2e0af8de0aeb2e0af88. e0ae85e0aeb5e0aeb0e0af88e0aeaae0af8d e0aeaae0aeb1e0af8de0aeb1e0aebf e0aeaae0af8ae0aea4e0af81e0aeb5e0aebee0ae95 e0ae85e0aeb1e0aebfe0aea8e0af8de0aea4e0aeb5e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0ae87e0aeb5e0af8de0aeb5e0aebee0aeb1e0af81 e0ae95e0af82e0aeb1e0aebfe0aea9e0aebee0aeb2e0af8d e0ae95e0af82e0ae9f e0aeaae0aeb0e0aeb5e0aebee0aeafe0aebfe0aeb2e0af8de0aeb2e0af88 e0ae86e0aea9e0aebee0aeb2e0af8d e0aea8e0af80e0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0af8b e0ae85e0aeb5e0aeb0e0aebfe0ae9fe0aeaee0af8d e0aeb5e0aebfe0aeb5e0aebee0aea4e0aebfe0aea4e0af8de0aea4 e0aea8e0aeaae0aeb0e0af8d. e0ae85e0aeb5e0aeb0e0aebfe0ae9fe0aeaee0af8d e0aeb5e0aebfe0aeb5e0aebee0aea4e0aebfe0aea4e0af8de0aea4 e0aeaae0aebfe0aeb1e0ae95e0af81e0aeaee0af8d e0ae95e0af82e0ae9f e0ae85e0aeb5e0aeb0e0af81e0ae9fe0af88e0aeaf e0ae85e0aeb0e0ae9ae0aebfe0aeafe0aeb2e0af88 e0aeae.e0ae95.e0ae87.e0ae95 e0ae85e0aeb0e0ae9ae0aebfe0aeafe0aeb2e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af81 e0ae86e0aea4e0aeb0e0aeb5e0aebee0aea9e0aea4e0af81 e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0aeaee0aea4e0aebfe0aeaae0af8de0aeaae0aebfe0ae9fe0af8de0ae9fe0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0aebfe0aeb1e0af80e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0aebee0aeb2e0af8d e0ae85e0aeb5e0aeb0e0af88e0aeaae0af8d e0aeaae0aeb1e0af8de0aeb1e0aebf e0aea8e0af80e0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0ae87e0aea9e0af8de0aea9e0af81e0aeaee0af8d e0ae85e0aea9e0af8de0aea9e0aebe e0ae86e0aeb5e0aea9e0af8de0aea9e0aebee0aeb5e0af88 e0ae95e0af82e0ae9f e0aea4e0af86e0aeb0e0aebfe0aea8e0af8de0aea4e0af81e0ae95e0af8ae0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb5e0aebfe0aeb2e0af8de0aeb2e0af88 e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0aea4e0aebee0aea9e0af8d e0ae85e0aeb0e0af8de0aea4e0af8de0aea4e0aeaee0af8d.e0ae85.e0aeaee0aebee0aeb0e0af8de0ae95e0af8de0ae9ae0aebfe0aea9e0af8d e0ae85e0aeb0e0ae9ae0aebfe0aeafe0aeb2e0af8d e0aeae.e0ae95.e0ae87.e0ae95 e0aeb5e0aebfe0aea9e0af8d e0ae85e0aeb0e0ae9ae0aebfe0aeafe0aeb2e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af81 e0ae86e0aea4e0aeb0e0aeb5e0aebee0aea9e0aea4e0af81 e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0ae95e0af82e0aeb1e0aebfe0aeafe0af81e0aeb3e0af8de0aeb3e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0ae8ee0aeaae0af8de0aeaae0ae9fe0aebf e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81e0aeaee0af8d e0aeb5e0aebfe0aeb3e0ae95e0af8de0ae95e0af81e0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0af87e0aea9e0af8d.////e0ae85e0aea4e0af81 e0aeafe0af81e0aeaae0af8de0aeaae0aebf e0ae85e0aeb2e0af8de0aeb2. e0aeafe0aeaae0af8de0aeaae0aebf e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0ae89e0ae9ae0af8de0ae9ae0aeb0e0aebfe0ae95e0af8de0ae95 e0aeb5e0af87e0aea3e0af8de0ae9fe0af81e0aeaee0af8d. e0ae86e0aea9e0aebee0aeb2e0af8d e0ae85e0aea4e0af81 e0ae95e0af82e0ae9f e0aea4e0af86e0aeb0e0aebfe0aeafe0aeb5e0aebfe0aeb2e0af8de0aeb2e0af88. e0ae86e0aea9e0aebee0aeb2e0af8d e0ae86e0ae99e0af8de0ae95e0aebfe0aeb2e0aea4e0af8de0aea4e0aebfe0aeb2e0af8d e0aeb5e0aebee0aeb0e0af8de0aea4e0af8de0aea4e0af88e0ae95e0aeb3e0af88 e0aeaae0af8be0ae9fe0af8de0ae9fe0af81 e0aeaae0af86e0aeb0e0aebfe0aeaf e0ae85e0aeb1e0aebfe0aeb5e0aebee0aeb3e0aebf e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0aeaae0af86e0aeafe0aeb0e0af8d e0ae8ee0ae9fe0af81e0ae95e0af8de0ae95 e0aeb5e0af87e0aea3e0af8de0ae9fe0af81e0aeaee0af8d e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1 e0aeaee0aeb2e0aebfe0aeb5e0aebee0aea9 e0aeb5e0aebfe0aeb3e0aeaee0af8de0aeaae0aeb0 e0aeaee0af8be0ae95e0aeaee0af87 e0ae89e0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0af88 e0aeb5e0aebee0ae9fe0af8de0ae9fe0af81e0ae95e0aebfe0aeb1e0aea4e0af81////e0ae8ee0aea9e0aea4e0af81 e0ae87e0aea4e0af8de0aea4e0aea9e0af88 e0aeaae0aebfe0aea9e0af8de0aea9e0af82e0ae9fe0af8de0ae9fe0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0aebfe0aeb2e0af81e0aeaee0af8d e0ae92e0aeb0e0af87 e0ae92e0aeb0e0af81 e0ae86e0ae99e0af8de0ae95e0aebfe0aeb2 e0aeb5e0aebee0aeb0e0af8de0aea4e0af8de0aea4e0af88e0aeafe0af88 e0aea4e0aebee0aea9e0af8d e0ae9ae0af81e0ae95e0aea4e0af87e0aeb5e0af8d e0aeaae0aeafe0aea9e0af8de0aeaae0ae9fe0af81e0aea4e0af8de0aea4e0aebfe0aeafe0af81e0aeb3e0af8de0aeb3e0af87e0aea9e0af8d. e0ae86e0aea9e0aebee0aeb2e0af8d e0aea8e0af80e0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0aeaae0aebee0aeb0e0af81e0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d character asoissinatasn, pleasure e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0ae92e0aeb0e0af87 e0aeaae0aebfe0aea9e0af8de0aea9e0af82e0ae9fe0af8de0ae9fe0aea4e0af8de0aea4e0aebfe0aeb2e0af8d e0ae87e0aeb0e0aea3e0af8de0ae9fe0af81 e0aeb5e0aebee0aeb0e0af8de0aea4e0af8de0aea4e0af88e0ae95e0aeb3e0af88 e0aeaae0aeafe0aea9e0af8de0aeaae0ae9fe0af81e0aea4e0af8de0aea4e0aebfe0aeafe0af81e0aeb3e0af8de0aeb3e0af80e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d. e0ae89e0aea9e0af8de0aea9e0aebee0aeb2e0af8d e0ae92e0aeb0e0af81 e0aeb5e0aebee0aeb0e0af8de0aea4e0af8de0aea4e0af88e0aeafe0af88 e0ae95e0af82e0ae9f e0ae92e0aeb4e0af81e0ae99e0af8de0ae95e0aebee0ae95 e0ae89e0ae9ae0af8de0ae9ae0aeb0e0aebfe0ae95e0af8de0ae95e0aea4e0af8de0aea4e0af86e0aeb0e0aebfe0aeafe0aeb2 e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0aeaee0ae9fe0af8de0ae9fe0aeaee0af8d e0aea4e0ae9fe0af8de0ae9fe0af81e0ae95e0aebfe0aeb1e0af80e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d. e0ae95e0aeaee0af8de0aeafe0af82e0aea9e0aebfe0aeb8e0af8de0ae9fe0af8d e0ae95e0ae9fe0af8de0ae9ae0aebfe0aeafe0aebfe0aeb2e0af81e0aeb3e0af8de0aeb3 e0aea8e0aebee0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0ae8ee0aeb2e0af8de0aeb2e0aebee0aeaee0af8d e0ae85.e0aeaee0aebee0aeb0e0af8de0ae95e0af8de0ae9ae0af88 e0aeaae0af8be0aea9e0af8de0aeb1 e0ae85e0aeb1e0aebfe0aeb5e0aebee0aeb3e0aebfe0ae95e0aeb3e0aebee0ae95e0aeb5e0aebe e0ae87e0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95 e0aeaee0af81e0ae9fe0aebfe0aeafe0af81e0aeaee0af8d ?////e0ae8ee0aeb5e0af8de0aeb5e0aeb3e0aeb5e0af81 e0ae89e0aeafe0aeb0e0af8de0aea8e0af8de0aea4 e0aea8e0af8be0ae95e0af8de0ae95e0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0ae95e0af8ae0aea3e0af8de0ae9fe0aebfe0aeb0e0af81e0aeaae0af8de0aeaae0aebfe0aea9e0af81e0aeaee0af8d e0ae92e0aeb0e0af81 e0ae95e0af8ae0aeb2e0af88e0aeafe0af88 e0aea8e0aebee0aeaee0af8d e0aea8e0aebfe0aeafe0aebee0aeafe0aeaae0af8de0aeaae0ae9fe0af81e0aea4e0af8de0aea4 e0aeaee0af81e0ae9fe0aebfe0aeafe0aebee0aea4e0af81.////e0ae8ee0aea4e0aeb1e0af8de0ae95e0aebee0ae95 e0ae87e0aea8e0af8de0aea4 e0ae95e0af87e0aeb3e0af8de0aeb5e0aebfe0aeafe0af88 e0ae87e0ae99e0af8de0ae95e0af87 e0ae95e0af87e0ae9fe0af8de0ae9fe0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0aebfe0aeb1e0af80e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0ae8ee0aea9e0af8de0aeaae0aea4e0af81 e0aeaae0af81e0aeb0e0aebfe0aeafe0aeb5e0aebfe0aeb2e0af8de0aeb2e0af88. e0ae8ee0aea9e0aebfe0aea9e0af81e0aeaee0af8d e0aeaae0aeb0e0aeb5e0aebee0aeafe0aebfe0aeb2e0af8de0aeb2e0af88.e0aea8e0aebee0aea9e0af8d e0aeaee0af81e0ae9fe0aebfe0aeafe0af81e0aeaee0af8d e0ae8ee0aea9e0af8de0ae95e0aebfe0aeb1e0af87e0aea9e0af8d. e0aeaee0af81e0ae9fe0aebfe0aeafe0aebee0aea4e0af81 e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0aebee0aeb2e0af8d e0ae8fe0aea9e0af8d e0aeaee0af81e0ae9fe0aebfe0aeafe0aebee0aea4e0af81 e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0ae9ae0af8ae0aeb2e0af8de0aeb2e0af81e0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d.///e0ae92e0aeb0e0af81 e0ae85e0aeb1e0aebfe0aeb5e0aebee0aeb0e0af8de0aea8e0af8de0aea4 e0ae9ae0aeaae0af88e0aeafe0aebfe0aeb2e0af8d e0ae85e0aeb5e0aea9e0af8d, e0ae87e0aeb5e0aea9e0af8d e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0aeaae0af87e0ae9a e0aeaee0af81e0ae9fe0aebfe0aeafe0af81e0aeaee0aebe ? e0aeaee0af8be0ae9fe0aebfe0aeafe0af88 e0ae95e0af82e0ae9f e0ae85e0aeaae0af8de0aeaae0ae9fe0aebf e0ae85e0aeb4e0af88e0ae95e0af8de0ae95 e0aeaee0af81e0ae9fe0aebfe0aeafe0aebee0aea4e0af81.///e0ae8ee0aea4e0aeb1e0af8de0ae95e0aebee0ae95 e0ae87e0aea8e0af8de0aea4 e0ae95e0af87e0aeb3e0af8de0aeb5e0aebfe0aeafe0af88 e0ae87e0ae99e0af8de0ae95e0af87 e0ae95e0af87e0ae9fe0af8de0ae9fe0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0aebfe0aeb1e0af80e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0aea4e0af86e0aeb0e0aebfe0aeafe0aeb5e0aebfe0aeb2e0af8de0aeb2e0af88. e0ae87e0ae99e0af8de0ae95e0af81 e0aeafe0aebee0aeb0e0af88e0aeafe0af81e0aeaee0af8d e0aea8e0aebee0aea9e0af8d e0ae85e0aeb5e0aea9e0af8d e0ae87e0aeb5e0aea9e0af8d e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0aeb5e0aebfe0aeb3e0aebfe0ae95e0af8de0ae95e0aeb5e0aebfe0aeb2e0af8de0aeb2e0af88. e0ae85e0aeb1e0aebfe0aeb5e0aebee0aeb0e0af8de0aea8e0af8de0aea4 e0ae9ae0aeaae0af88 e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0aea8e0af80e0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0ae8ee0aea4e0af88e0ae9ae0af8d e0ae9ae0af8ae0aeb2e0af8de0ae95e0aebfe0aeb1e0af80e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0aea8e0af80e0aeafe0aebe e0aea8e0aebee0aea9e0aebe e0aea8e0aebfe0ae95e0aeb4e0af8de0ae9ae0af8de0ae9ae0aebfe0aeafe0af88e0aeafe0aebe ? e0aeae.e0ae95.e0ae87.e0ae95 e0aeaae0af8ae0aea4e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af82e0ae9fe0af8de0ae9fe0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0aebfe0aeb2e0af8d e0ae8ee0aeb2e0af8de0aeb2e0aebee0aeaee0af8d e0aeaee0af8be0ae9fe0aebf e0aea4e0af8ae0ae95e0aebee0ae9fe0aebfe0aeafe0aebe e0aeaae0af8be0aea9e0af8de0aeb1 e0aeaae0aebee0aeb0e0af8de0aeaae0af8de0aeaae0aea9 e0aeaae0aeafe0ae99e0af8de0ae95e0aeb0e0aeb5e0aebee0aea4e0aebfe0ae95e0aeb3e0af88 e0ae8ee0aeb2e0af8de0aeb2e0aebee0aeaee0af8d e0ae85e0aeb5e0aea9e0af8d e0ae87e0aeb5e0aea9e0af8d e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0aea4e0aebee0aea9e0af8d e0aeaae0af87e0ae9ae0af81e0aeb5e0aebee0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d.e0aeaee0ae95e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0aeb5e0aebfe0aeb0e0af8be0aea4e0aebfe0ae95e0aeb3e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af81e0aeaee0af8d e0aeaae0aebee0ae9ae0aebfe0aeb8e0af8de0ae9fe0af81e0ae95e0aeb3e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0af81 e0ae95e0af82e0ae9f e0aeaee0aeb0e0aebfe0aeafe0aebee0aea4e0af88 e0ae95e0af8ae0ae9fe0af81e0ae95e0af8de0ae95 e0aeb5e0af87e0aea3e0af8de0ae9fe0af81e0aeaee0af8d e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0ae9ae0af8ae0aeb2e0af8de0ae95e0aebfe0aeb1e0af80e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af87 e0ae8fe0aea9e0af8d e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0aeb5e0aebfe0aeb3e0ae95e0af8de0ae95 e0aeaee0af81e0ae9fe0aebfe0aeafe0af81e0aeaee0aebe ?///e0ae92e0aeb0e0af81 e0aea4e0af8ae0aeb2e0af88e0ae95e0af8de0ae95e0aebee0ae9fe0af8de0ae9ae0aebf e0aeb5e0aebfe0aeb5e0aebee0aea4e0aea4e0af8de0aea4e0aebfe0aeb2e0af8d e0ae89e0ae99e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0aeb5e0aebee0aeb0e0af8de0aea4e0af8de0aea4e0af88e0ae95e0aeb3e0aebfe0aeb2e0af8d e0ae92e0aea9e0af8de0aeb1e0af88e0aeafe0aebee0aeb5e0aea4e0af81 e0aea4e0af86e0aeb0e0aebfe0aeb5e0aebfe0ae95e0af8de0ae95 e0aeaee0af81e0ae9fe0aebfe0aeafe0af81e0aeaee0aebe ?///e0ae8ee0aea4e0aeb1e0af8de0ae95e0aebee0ae95 e0ae87e0aea8e0af8de0aea4 e0ae95e0af87e0aeb3e0af8de0aeb5e0aebfe0aeafe0af88 e0ae87e0ae99e0af8de0ae95e0af87 e0ae95e0af87e0ae9fe0af8de0ae9fe0aebfe0aeb0e0af81e0ae95e0af8de0ae95e0aebfe0aeb1e0af80e0aeb0e0af8de0ae95e0aeb3e0af8d e0ae8ee0aea9e0af8de0aeb1e0af81 e0aeaae0af81e0aeb0e0aebfe0aeafe0aeb5e0aebfe0aeb2e0af8de0aeb2e0af88.

15

85NWFFghgD0 skrev tisdagen den 10 november 2015, kl 14:03

Your potinsg lays bare the truth

14

Buzc5f6H1Jr skrev tisdagen den 10 november 2015, kl 08:56

What she wrote is obscene and it is a penal ofenfce under I.P.C. Those who don't like it can go and file complaint in Police station and let the court decide it .

Tyck till

Medlem!? Logga in fr att inte vara anonym!